Bantuan UPP/JPP/PPN Pautan Berguna Hubungi Kami Peta Laman

Pilihan Warna Tukar Menu Bahasa
English
Malay
RSS Version

 Maklumat Kami
Profail PPPNJ
Perutusan
Piagam Pelanggan
Carta Organisasi
Direktori Kakitangan
Berita/Aktiviti Bergambar
Galeri Video/ Suara
Borang PPPNJ

 Seksyen
Pemantauan & Penilaian
Projek Khas
Kesejahteraan Rakyat
Pengurusan & Kewangan
Teknologi Maklumat

 Informasi
Maklumat CIO
Kerajaan Negeri
Waktu Solat
Muat Turun
Soalan Lazim
Pencapaian Piagam Pelanggan
Transaksi Dalam Talian
Arkib
Keratan Akhbar

 Hubungi Kami
Maklumbalas Anda

Laman Utama FAQ'S (SOALAN LAZIM YANG DI TANYA)  SPP II
Pengurusan
Projek Khas
Teknikal ICT
e-Kasih

    

  1.  Apakah eKasih ? 
  Sistem ekasih merupakan sistem pangkalan data bersepadu isi rumah miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan. Sistem ini juga dijadikan rujukan oleh kementerian/agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program pembasmian kemiskinan.

   

  2.  Bilakah eKasih diwujudkan? 
  eKasih diwujudkan susulan daripada keputusan mesyuarat, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Oktober 2007 dan Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri pada 1 November 2007. Bertitik tolak dari keputusan itu, ia mula dibangunkan secara in-house oleh ICU JPM dan mula digunakan pada Jun 2008.

   

  3.  Apakah sumber data dan maklumat yang dimasukkan ke dalam eKasih ? 
  Pada peringkat awal pelaksanaan data dan maklumat bancian yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOS) sebagai Banci Isi Rumah Miskin (BIRM) yang terdiri daripada dua fasa dimana senarai terkini pada waktu berkenaan daripada UPIS (KPKT) dan SPKR (KKLW) menjadi asas kepada data BIRM Fasa I. BIRM Fasa I telah dijalankan pada Disember 2007 sehingga Jun 2008. Bagi memantapkan lagi skop data eKasih, bancian juga turut merangkumi kawasan ‘pocket of poverty’ (kawasan berpendapatan rendah dan kawasan sekitarnya berdasarkan Penyiasatan Pendapatan Isirumah (HIS) yang dijalankan oleh DOS). BIRM Fasa II telah dijalankan bermula Januari 2008 sehingga Julai 2009 dengan verifikasi dilakukan terhadap senarai (yang dianggap miskin) yang diterima daripada Ahli Parlimen / ADUN dan agensi- agensi diperingkat negeri. Susulan daripada pelaksanaan dua (2) fasa berkenaan, proses pengumpulan data diperluaskan kepada masyarakat melalui mekanisme pendaftaran terbuka eKasih.

   

  4.  Adakah terdapat nama mereka yang miskin tetapi tidak didaftarkan? Apakah langkah untuk mengatasi perkara ini? 
  Perkara seperti ini boleh berlaku disebabkan oleh faktor seperti keciciran liputan, rangka (frame) yang tidak menyeluruh dan faktor-faktor lain. Selain itu faktor seperti tiada sesiapa di rumah selepas 3 kali lawatan dalam masa yang berlainan oleh pembanci, alamat yang diperolehi tidak lengkap/ tidak tepat/tidak diketahui/tidak dikenali, telah berpindah dan juga enggan memberi kerjasama kepada pembanci turut menjadi punca kepada berlakunya perkara ini. Langkah yang dilaksanakan oleh ICU JPM ialah melalui kerjasama dengan pihak NGO/agensi yang  berkaitan dengan program/projek pembasmian kemiskinan bagi mendaftarkan mereka yang layak. Selain itu, pendaftaran terbuka dalam sistem eKasih juga memberi peluang kepada mereka yang tidak dicakupi semasa banci BIRM Fasa I dan Fasa II.

   

  5.  Siapakah yang layak mendaftar di dalam eKasih? 
  Golongan yang berpendapatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) 2014.

   

  6.  Bagaimana individu boleh mendaftar dalam eKasih? 
  Melalui mekanisme pendaftaran terbuka eKasih, individu yang ingin mendaftar boleh merujuk kepada Pejabat Daerah atau Jabatan Pembangunan Persekutuan/Pejabat Pembangunan Persekutuan (JPP/PPPN).

   

  7.  Apakah yang dimaksudkan dengan Ketua Isi Rumah (KIR)? 
  Ketua Isi Rumah adalah daripada kalangan ahli isirumah sesuatu tempat kediaman yang bertanggungjawab atau diberi tanggungjawab terhadap kebajikan ahli isi rumah dimana dia tinggal.

   

  8.  Apakah yang dimaksudkan dengan Ahli Isi Rumah (AIR)?
  Mereka ialah yang dianggap sebagai penghuni atau tanggungan di tempat kediaman yang dipilih.

   

  9.  Apakah PGK semasa (mengikut wilayah) yang digunakan? 

   

   

  WILAYAH

  PENDAPATAN GARIS KEMISKINAN (PGK) 2014

  Miskin

  Miskin Tegar

  Isi Rumah (RM)

  Per Kapita (RM)

  Isi Rumah (RM)

  Per Kapita (RM)

  Sem. Malaysia

  930

  230

  580

  140

  Bandar

  940

  240

  580

  140

  Luar Bandar

  870

  200

  580

  130

  Sabah & Labuan

  1,170

  250

  710

  150

  Bandar

  1,160

  260

  690

  150

  Luar Bandar

  1,180

  250

  760

  160

  Sarawak

  990

  240

  660

  160

  Bandar

  1040

  250

  700

  160

  Luar Bandar

  920

  240

  610

  150

         Sumber : EPU JPM

   

  10Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan per kapita sesebuah keluarga? 
  Pendapatan perkapita ialah jumlah pendapatan kesemua ahli isi rumah sebulan dan dibahagikan dengan bilangan isi rumah tersebut.

   

  11Siapakah yang perlu mengemaskini bantuan yang telah diberi kepada KIR/AIR? 
  Agensi pemberi bantuan/pelaksana yang berkaitan.

   

  12Siapakah yang boleh memohon untuk memiliki ID eKasih?  
  Kementerian/agensi yang menjalankan program/projek pembasmian kemiskinan secara langsung dan tidak langsung.

   

  13Bagaimanakah cara permohonan ID eKasih? 
  Bagi agensi di peringkat negeri, ID eKasih boleh dipohon melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan/Pejabat Pembangunan Negeri (JPP/PPPN), manakala agensi diperingkat persekutuan, boleh memohon terus dengan Ibu Pejabat ICU JPM.

   

  14Apakah perbezaan Ketua Isi Rumah (KIR) yang telah disahkan dengan Senarai Penerima Bantuan (SPB)?

  KIR yang telah disahkan merupakan KIR yang telah menjalani proses verifikasi yang dilaksanakan oleh pembanci dan mengandungi profil lengkap KIR, manakala SPB pula merupakan senarai penerima bantuan yang tidak menjalani proses verifikasi dan hanya mengandungi maklumat asas KIR sahaja.

   

  15Bagaimanakah saya boleh mengetahui yang saya telah didaftarkan dalam sistem eKasih? 
  Anda boleh menghubungi pihak Unit Penyelarasan Pelaksaan (ICU JPM) melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan/Pejabat Pembangunan Negeri (JPP/PPPN – Bahagian/Unit Kesejahteraan Rakyat) dan memberikan maklumat seperti Nama, No. Kad Pengenalan, No. telefon atau alamat e-mail/alamat surat menyurat yang boleh dihubungi.

   

  16Sekiranya nama saya telah didaftarkan dalam eKasih, bolehkah saya mendapat sebarang bantuan ?
  Kelulusan penyaluran bantuan adalah tertakluk kepada keputusan agensi pemberi bantuan berdasarkan syarat dan kriteria bantuan masing-masing. Data eKasih digunakan agensi pemberi bantuan untuk mengenal pasti mereka yang benar layak berasaskan kepada profil terkini peserta.

   

   

   


   

   


 
 
 
Dasar Keselamatan         Dasar Privasi         Jawatankuasa Web        
 
 
 
Penafian : Pejabat Pembangunan Negeri Johor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri
tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data atau kerugian yang berlaku disebabkan penggunaan portal ini.
 
Paparan Terbaik dengan resolusi 1024 x 768
Get Mozila Firefox Get Opera Get Avant Browser Get Safari Get Internet Explorer
Plug In yang disyorkan
Get Adobe Reader Get Flash Player Get WinZip Get RSS Reader
Hak Cipta Terpelihara 2016 Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Johor